Ikon för Rikstermbanken

lantvärn

svensk term: lantvärn
förklaring:

Extrautskrivning för försvaret av hemorten, tidigt 1800-tal.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011