Ikon för Rikstermbanken

lansiär

svensk term: lansiär
definition:

lansbeväpnad ryttare

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011