Ikon för Rikstermbanken

lönehemman

svensk term: lönehemman
definition:

krono- och skattehemman, där räntorna var anslagna för lön till statlig tjänsteman

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011