Ikon för Rikstermbanken

löjtnant

svensk term: löjtnant
förklaring:

Kompaniofficersgrad, 1811 infördes löjtnant av 2:dra graden.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011