Ikon för Rikstermbanken

kyrassiärer

svensk term: kyrassiärer
förklaring:

Benämning på bl.a. Lifregementet till hästs tre kårer efter 1792.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011