Ikon för Rikstermbanken

kronohemman

svensk term: kronohemman
definition:

hemman som disponerades av kronan som boställe för befäl och civilt anställt folk såsom avlöning

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011