Ikon för Rikstermbanken

krigskommissariat

svensk term: krigskommissariat
förklaring:

Krigskommissariat hade under krig till uppgift att sköta armens avlöningar, förplägnad och furagering. Chefen för kommissariatet kallades enligt fältförvaltningsreglementet 1796 för generalintendent. Vid varje fördelningsstab fanns som regel en Krigskommissarie.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011