Ikon för Rikstermbanken

krigskollegium

svensk term: krigskollegium
förklaring:

Från 1634 försvarets centrala ämbetsverk. Ändrades till att vara Arméförvaltningen från 1865.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011