Ikon för Rikstermbanken

kornett

svensk term: kornett
förklaring:

Var lägsta officersgraden vid husar- och kavalleriförband.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011