Ikon för Rikstermbanken

kompaniofficer

svensk term: kompaniofficer
definition:

Benämning på officersgrader som tjänstgjorde vid ett kompani: kapten, kaptenslöjtnant, löjtnant och fänrik.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011