Ikon för Rikstermbanken

knektkontrakt

svensk term: knektkontrakt
definition:

Kontrakt mellan ett antal bönder som åtog sig att uppsätta en soldat och soldaten.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011