Ikon för Rikstermbanken

kassering

svensk term: kassering
definition:

avsked på grund av att soldaten inte uppfyllde krigsmaktens krav

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011