Ikon för Rikstermbanken

kaptenslöjtnant

svensk term: kaptenslöjtnant
definition:

officersgrad mellan löjtnant och kapten

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011