Ikon för Rikstermbanken

kapten av 2:dra graden

svensk term: kapten av 2:dra graden
förklaring:

Officersgrad som infördes 1812 och försvann 1844.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011