Ikon för Rikstermbanken

kapott

svensk term: kapott
definition:

grövre soldatkappa med kapuschong

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011