Ikon för Rikstermbanken

kantornering

svensk term: kantornering
definition:

förläggning inom hus

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011