Ikon för Rikstermbanken

jägare

svensk term: jägare
definition:

soldat som hade utrustning vilken medförde stor rörlighet

anmärkning:

Ofta soldat som var speciellt utbildad för spaning och enskild strid.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011