Ikon för Rikstermbanken

interimistiskt avsked

svensk term: interimistiskt avsked
definition:

av regementschefen beviljat avsked tills vidare, bland indelt manskap

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011