Ikon för Rikstermbanken

insubordination

svensk term: insubordination
förklaring:

Olydnad.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011