Ikon för Rikstermbanken

huggare

svensk term: huggare
definition:

blankvapen med en 60 cm lång klinga

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011