Ikon för Rikstermbanken

hillebard

svensk term: hillebard
definition:

stångvapen med yxblad, stötklinga och hulling

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011