Ikon för Rikstermbanken

hemmansbruk

svensk term: hemmansbruk
förklaring:

Soldaten hade rättighet att få avsked ”för hemmansbruk” om han ägde ett hemman som han brukade.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011