Ikon för Rikstermbanken

hemkall

svensk term: hemkall
definition:

den ersättning som soldaten årligen fick i naturaförmåner utöver sin lön

anmärkning:

En liten avkastning från torpets jord gav en högre hemkall.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011