Ikon för Rikstermbanken

hakeskytt

svensk term: hakeskytt
definition:

fotsoldat beväpnad med hakebössa

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011