Ikon för Rikstermbanken

hakebössa

svensk term: hakebössa
definition:

eldhandvapen som under pipan är försedd med hake eller krok

anmärkning:

Kulan vägde ca 50 g.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011