Ikon för Rikstermbanken

hästvakansavgift

svensk term: hästvakansavgift
definition:

avgift som betalades av de rusthåll som var befriade från att hålla häst och rustning

anmärkning:

Avgiften upphörde i början av 1840-talet.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011