Ikon för Rikstermbanken

hästhemman

svensk term: hästhemman
förklaring:

Skulle hålla soldat med häst och rustning.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011