Ikon för Rikstermbanken

gradbeteckning

svensk term: gradbeteckning
definition:

särskild prydnad på uniformen som anger bärarens grad

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011