Ikon för Rikstermbanken

generalsperson

svensk term: generalsperson
förklaring:

Fältmarskalk (endast under krig), general, generallöjtnant, generalmajor.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011