Ikon för Rikstermbanken

frälsegård

svensk term: frälsegård
definition:

gård som var skyldig att mot viss skattelättnad utrusta och hålla en soldat

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011