Ikon för Rikstermbanken

frälsefogde

svensk term: frälsefogde
definition:

stormans ställföreträdare eller förvaltare av en frälsegård

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011