Ikon för Rikstermbanken

fotangel

svensk term: fotangel
förklaring:

Äldre typ av stormhinder mot både kavalleriets hästar och infanteriets manskap.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011