Ikon för Rikstermbanken

fardag

svensk term: fardag
förklaring:

Avflyttningsdag.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011