Ikon för Rikstermbanken

fanjunkare

svensk term: fanjunkare
förklaring:

Underofficersgrad som ersatte graden fältväbel i 1833 års lönereglering.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011