Ikon för Rikstermbanken

fana

svensk term: fana
förklaring:

Under slutet av medeltiden och början av nyare tiden beteckning på en skara krigare, som regel mellan 300–500 man.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011