Ikon för Rikstermbanken

fänrik

svensk term: fänrik
förklaring:

Lägsta officersgraden, utgick 1835, ersattes med underlöjtnant, återinfördes 1915.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011