Ikon för Rikstermbanken

fältväbel

svensk term: fältväbel
förklaring:

Underofficersgrad vid infanteri och dragoner, som svarade för administrativt arbete.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011