Ikon för Rikstermbanken

dragon

svensk term: dragon
definition:

soldat som förflyttade sig på slagfältet med hjälp av häst men som stred till fots

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011