Ikon för Rikstermbanken

detachement

svensk term: detachement
definition:

mindre truppstyrka, bl.a. använd för spaning

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011