Ikon för Rikstermbanken

dejja

svensk term: dejja
förklaring:

Piga, lantarbeterska.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011