Ikon för Rikstermbanken

danneman

svensk term: danneman
definition:

hedersman bland allmogen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011