Ikon för Rikstermbanken

charivader

svensk term: charivader
förklaring:

Benklädnad som användes av husarer. Bestod av långt upp på låren gående strumpliknande plagg, vilka var trädda utanpå skinnbyxorna. Var vanliga på 1700-talet.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011