Ikon för Rikstermbanken

caution

svensk term: caution
förklaring:

Borgensförbindelse.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011