Ikon för Rikstermbanken

capitulant

svensk term: capitulant
definition:

person som sträcker vapen och ger upp

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011