Ikon för Rikstermbanken

bussarong

svensk term: bussarong
förklaring:

Matrosblus.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011