Ikon för Rikstermbanken

brukare

svensk term: brukare
definition:

person som brukar annan persons mark

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011