Ikon för Rikstermbanken

blockhus

svensk term: blockhus
definition:

befästningsverk av grova stockar och stenar

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011