Ikon för Rikstermbanken

beväring

svensk term: beväring
förklaring:

Manskap som fullgjorde krigstjänst från 1812 till 1901, då värnpliktsarmén infördes.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011