Ikon för Rikstermbanken

befälsmöte

svensk term: befälsmöte
förklaring:

En benämning på särskilda övningar med över- och underbefäl vid infanteri- och kavalleriregementen.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011