Ikon för Rikstermbanken

bandolär

svensk term: bandolär
förklaring:

Tidigare en patronväska, numera en uniformsprydnad i form av ett antal snören som hänger över vänster axel.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011